Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ВІДБУВСЯ КАФЕДРАЛЬНИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ: «СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК»

 

21 березня в ауд. 224 відбувся кафедральний семінар, на якому з доповіддю на тему: «Сучасні підходи у вивченні природничих наук» виступив д.п.н., проф. Ткаченко І.А.

 

 

 

Доповідач охарактеризував викладання природничих наук у закладах загальної середньої освіти, провівши детальний аналіз модельних навчальних програм для 5-6 класів, інтегрованих курсів 7-9 класів, природничих наук у старшій школі. Чільне місце було відведено презентації наказів МОН України, в яких зазначалося перелік спеціальностей та спеціалізацій для підготовки вчителів освітньої галузі «Природознавство». 

 

 

 

Особливу увагу Ткаченко І.А. акцентував на процесі фахової підготовки інтегрованого вчителя природничих наук, що базується на реалізації освітньо-професійної програми, в основу якої закладаються уявлення про сучасну наукову картину світу як систему вищої форми теоретичного узагальнення і систематизації різних форм соціального досвіду.

ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА"

 

18 березня 2024 року професором кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Михайлом Дудиком проведена відкрита лекція з дисципліни "Теоретична фізика" для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу ОПП «Середня освіта (Природничі науки)». Тема лекції: "Електродинаміка суцільних середовищ: квазілінійні струми".

 

 

 

 

На початку лекції, оголосивши студентам її тему і перелік питань, які заплановано розглянути, лектор обґрунтував розгляд теми необхідністю спрощення рівнянь електродинаміки в речовині для ефективного їх використання у дослідженнях квазістаціонарних, тобто повільнозмінних електричних струмів, що особливо важливо для електроніки і електротехніки. При розгляді першого питання були сформульовані фізичні умови квазістаціонарності струмів і виведено систему наближених рівнянь Максвела, зручних для практичного застосування. Друге питання лекції було присвячено вивченню скін-ефекту в металах; на основі строго розв'язку рівнянь Максвела, отриманих перед цим, лектор розкрив суть явища та в ході обговорення зі студентами розглянув можливі способи зниження негативного впливу скін-ефекту на передачу електроенергії. У наступних питаннях лекції було виведено рівняння для квазістаціонарного струму у замкнутому і у незамкнутому електричному колі та на основі їхніх математичних розв’язків досліджено особливості вимушених і вільних електричних коливань. Підводячи підсумки, лектор особливо підкреслив практичні наслідки результатів здійснених теоретичних досліджень для електротехніки і електроніки.

 

 

На занятті були присутні: завідувач кафедри фізики та ІТНПН професор Михайло Мартинюкпрофесор кафедри Сергій Терещук, доценти кафедри Марина Декарчук, Юлія Решітник, та Катерина Ільніцька, старший викладач Сергій Декарчук. Присутні відзначили високий науково-методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, зв'язок теорії і практики. Присутні дали схвальні відгуки.

ОГОЛОШЕННЯ! ВІДБУДЕТСЬСЯ КАФЕДРАЛЬНИЙ СЕМІНАР

 

В четвер, 21 березня о 14.00 відбудетсься кафедральний семінар на тему: "Сучасні підходи у викладанні природничих наук" в ауд. 224. Доповідач - д.п.н.. проф. Ткаченко І.А.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ»

 

19 березня 2024 року о 14:10 відбудеться науково-методичний семінар «Академічна доброчесність: студентські ініціативи» (316 ауд., змішаний формат).

Покликання на зустріч: meet.google.com/gtb-tdbo-rrk

Ви тут: Головна Новини та події