Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Навчальні дисципліни

 Викладачі кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання забезпечують викладання таких дисциплін:

 1.    Загальна фізика:

     - Механіка
          - Молекулярна фізика
          - Електрика і магнетизм
          - Оптика 
          - Атомна і ядерна фізика
2.   Теоретична фізика:

  - Класична механіка і основи механіки суцільних середовищ
       - Квантова механіка
       - Термодинаміка і статистична фізики
       - Електродинаміка
3.   Математичні методи фізики
4.   Загальна фізика
5.   Теоретична фізика
6.   Методика навчання фізики
7.   Теоретичні і практичні основи шкільного курсу фізики
8.   Теоретичні і практичні основи загальної середньої природничої  освіти
9.   Методика організації позаурочної роботи з фізики
10. Астрофізика
11. Астрономія
12. Фізика небесних тіл
13. Теоретична астрофізика
14. Основи сучасної електроніки  
15. Фізичні основи комп’ютерної техніки
16. Практикум з розв’язування нестандартних фізичних задач
17. Сучасні методи теорії пружності 
18. Методика навчання астрономії
19. Фізика конденсованих систем
20. Методика навчання фізики у старшій та вищій школі
21. Методика навчання фізики у профільній школі
22. Проблеми прикладної фізики
23. Вступ до нанофізики
24. Фізика
25. Біофізика
26. Історія фізики
27. Історія та методологія фізики
28. Історія фізики і астрономії
29. Астрономія та методика її навчання
30. Астрономія та методика навчання астрономії
31. Основи загальної астрономії
32. Методи планування та опрацювання методико-фізичних досліджень
33. Електронні ресурси навчання фізики і астрономії
34. Сучасна наукова картина світу
35. Концепція сучасного природознавства
36. Технології і методи навчання фізики на непрофільних спеціальностях у вищих навчальних закладах
37. Методика навчання природничо-наукових дисциплін: методика навчання фізики
38. Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики
39. Математичні методи у дослідженні природничих явищ

 

Ви тут: Головна Навчання Навчальні дисципліни