Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Навчальні дисципліни

 Викладачі кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук забезпечують викладання таких дисциплін:

 1.    Загальна фізика:

     - Механіка
          - Молекулярна фізика
          - Електрика і магнетизм
          - Оптика 
          - Атомна і ядерна фізика
2.   Теоретична фізика:

  - Класична механіка і основи механіки суцільних середовищ
       - Квантова механіка
       - Термодинаміка і статистична фізики
       - Електродинаміка
3.   Математичні методи фізики
4.   Загальна фізика
5.   Теоретична фізика
6.   Методика навчання фізики
7.   Теоретичні і практичні основи шкільного курсу фізики
8.   Теоретичні і практичні основи загальної середньої природничої  освіти
9.   Методика організації позаурочної роботи з фізики
10. Астрофізика
11. Астрономія
12. Фізика небесних тіл
13. Теоретична астрофізика
14. Основи сучасної електроніки  
15. Фізичні основи комп’ютерної техніки
16. Практикум з розв’язування нестандартних фізичних задач
17. Сучасні методи теорії пружності 
18. Методика навчання астрономії
19. Фізика конденсованих систем
20. Методика навчання фізики у старшій та вищій школі
21. Методика навчання фізики у профільній школі
22. Проблеми прикладної фізики
23. Вступ до нанофізики
24. Фізика
25. Біофізика
26. Історія фізики
27. Історія та методологія фізики
28. Історія фізики і астрономії
29. Астрономія та методика її навчання
30. Астрономія та методика навчання астрономії
31. Основи загальної астрономії
32. Методи планування та опрацювання методико-фізичних досліджень
33. Електронні ресурси навчання фізики і астрономії
34. Сучасна наукова картина світу
35. Концепція сучасного природознавства
36. Технології і методи навчання фізики на непрофільних спеціальностях у вищих навчальних закладах
37. Методика навчання природничо-наукових дисциплін: методика навчання фізики
38. Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики

40. Сучасні проблеми фізики і астрофізики

41. Астрономія та методика її викладання

42. Наукове природознавство і культура

39. Математичні методи у дослідженні природничих явищ

 

З робочими програмами вищенаведених дисциплін можна ознайомитись, перейшовши по вкладці НАВЧАННЯ --> ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

 

Ви тут: Головна Навчання Навчальні дисципліни