Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Перелік тем магістерських робіт

Теми магістерських робіт (2022-2023 н.р.)

Науковий керівник: Мартинюк Михайло Тадейович, доктор педагогічних наук, професор

 1. Вивчення фізичних основ електрохімії як засіб фундаменталізації фахової підготовки майбутнього вчителя природничих наук
 2. Вивчення фізичних основ термоелектричних генераторів і термоелектричних перетворювачів майбутніми вчителями природничих наук
 3. Вивчення інфразвукових явищ в системі фахової підготовки майбутнього вчителя природничих наук
 4. Вивчення фізичних основ сучасної радіобіології майбутніми вчителями природничих наук
 5. Вивчення фізичних властивостей води і льоду в закладі загальної середньої освіти (ліцею)

Науковий керівник: Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор

 1. Демонстраційні досліди з теми молекулярної фізики  у 10 класі  закладу загальної середньої освіти (ліцею)
 2. Демонстраційні досліди з теми «Коливання та хвилі» у 10 класі  закладу загальної середньої освіти (ліцею)
 3. Поєднання реального і віртуального експериментів при вивченні  будови атома в закладі загальної середньої освіти (ліцею)
 4. Вивчення ультразвукових явищ в системі фахової підготовки майбутнього вчителя природничих наук
 5. Вивчення фізичних основ використання засобів індивідуального захисту в умовах ядерної небезпеки у процесі навчання фізики майбутніх учителів природничих наук

Науковий керівник: Ткаченко Ігор Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор

 1. Використання програмно-педагогічних засобів у вивченні природничих наук в закладах загальної середньої освіти
 2. Методика використання фізичних експериментальних задач у курсах природничих наук старшої школи
 3. Формування понять простору і часу під час вивчення дисциплін природничо-наукового спрямування в основній школі
 4. Професійно-практична орієнтація учнів у процесі розв’язування задач фізико-технічного змісту
 5. Формування пізнавальних умінь учнів у процесі вивчення природничих наук

Науковий керівник: Терещук Сергій Іванович, доктор педагогічних наук, доцент

 1. Формування дослідницької компетентності учнів 10-11 класів засобами інноваційних технологій навчання при вивченні природничих наук.
 2. Методика навчання учнів ліцеїв розв’язувати фізичні задачі (задачі з біології, з хімії) в умовах дистанційної освіти.
 3. Методика формування в учнів 10-11 класів предметних компетентностей природничо-математичного циклу.
 4. Використання системи комп’ютерного моделювання для розвитку критичного мислення при вивченні природничих наук.
 5. Організація і проведення практичних і лабораторних робіт з природничих наук з використанням системи комп’ютерного моделювання.
 6. Організація онлайн-занять при вивченні природничих наук в системі дистанційної освіти.
 7. Реалізація моделі “перевернутий клас” на уроках з природничих наук з використанням комп’ютерних моделей.
 8. Використання інструментів Google Workspace for Education для дистанційного навчання учнів природничим наукам в ліцеях.
 9. Методика використання Google Jamboard на уроках з вивчення природничих наук у 10-11 класах.
 10. Організація самостійної роботи учнів в умовах дистанційної природничо-математичної освіти у 10-11 класах ліцеїв

Науковий керівник: Дудик Михайло Володимирович, кандидат фізико-математичних наук

 1. Методика розв’язування задач на закони змінного струму засобами операційного числення
 2. Активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом використання математичного пакету Mathcad  у викладанні загальної і теоретичної фізики
 3. Удосконалення методики обробки експериментальних даних лабораторних робіт з фізики за допомогою табличного процесора Excel
 4. Аналіз парадоксів спеціальної теорії відносності як засіб формування релятивістських уявлень
 5. Методика вивчення явищ самоорганізації у навчанні дисциплін природничого циклу
 6. Методика використання комп’ютерної програми «The Game of Life» у викладанні природничих наук
 7. Технології рукописного вводу у дистанційному навчанні фізики

Науковий керівник: Декарчук Марина Вадимівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Розробка факультативних занять з фізики на основі історичного підходу
 2. Методика реалізації змішаного навчання на уроках інтегрованого курсу «Природничі науки» у 5-6 класах
 3. Реалізація інтегрованого підходу у позакласній роботі з природничих предметів у старшій школі
 4. Міжпредметна компетентність як засіб формування наукового світогляду учнів старшої школи
 5. Методика формування екологічних знань в процесі вивчення інтегрованого курсу «Природничі науки» у 5-6 класах
 6. Міжпредметна компетентність як засіб формування наукового світогляду учнів старшої школи
 7. Формування в учнів компетентності у природничих науках і технологіях при розв’язування фізичних задач
 8. Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні природничих наук

Науковий керівник:  Гнатюк Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Методика навчання природознавства у 5 класі в умовах інклюзивного освітнього середовища
 2. Використання STREAM - освіти при формуванні початкових понять про речовину в учнів 7 класу.
 3. Методика формування понять з розділу  «Механічний рух» при виконанні начальних проєктів

Науковий керівник: Хитрук Валентин Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Біофізика як складова змісту фахової підготовки майбутнього вчителя природничих наук
 2. Фізика гідросфери як складова змісту фахової підготовки майбутнього вчителя природничих наук
 3. Вивчення фізичних основ молекулярної генерації і підсилення як складова змісту фахової підготовки майбутнього вчителя природничих наук
 4. Методика вивчення різних видів деформації в закладі загальної середньої освіти (ліцею)
 5. Статистичні і динамічні закономірності  в курсі загальної фізики  для студентів природничих спеціальностей

Науковий керівник: Решітник Юлія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук

 1. Формування предметної компетентності учнів засобами фізичних задач
 2. Формування практико-орієнтованих знань при вивченні фізики
 3. Методичні засади реалізації дистанційного навчання з фізики
 4. Використання перевернутого навчання в освітньому процесі з фізики
 5. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів при вивченні фізики

Науковий керівник: Миколайко Володимир Валерійович, кандидат педагогічних наук

 1. Методика використання засобів інноваційних технологій навчання у процесі вивчення природничих наук
 2. Методика формування природничих понять з використанням узагальнених планів діяльності вчителя та учнів основної школи.
 3. Розвиток уявлень про електромагнітні коливання і хвилі засобами комп’ютерного моделювання

Науковий керівник: Ільніцька Катерина Сергіївна, кандидат педагогічних наук

 1. Методичні засади формування STEM - компетентностей учнів ЗЗСО.
 2. Формування дослідницької компетентності учнів на уроках з природничих дисциплін

Науковий керівник: Галушко Сергій Миколайович, кандидат хімічних наук, доцент

 1. Визначення вітамінів в преміксах та біологічно активних добавках методом ВЕРХ
 2. Ідентифікація та визначення нелетких органічних сполук у токсикологічних дослідженнях методом хроматографії

Науковий керівник: Горбатюк Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Використання природничо-наукових методів пізнання на основі міжпредметних зв’язків хімії та фізики у процесі навчання учнів на уроках хімії

Науковий керівник: Задорожна Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Інтегративні заняття, як засіб формування мотивів школярів до вивчення хімії

Науковий керівник: Люленко Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Дослідження проблеми формування здоровязбережувальної компетентності учнів на уроках біології
 2. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення біології

Науковий керівник: Соболенко Любов Юліанівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Еколого-фауністична характеристика комах-поліфаг виноградних насаджень
 2. Наземні молюски (Gastropoda) Центрального Побужжя
Ви тут: Головна Навчання Перелік тем магістерських робіт