Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА"

 

18 березня 2024 року професором кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Михайлом Дудиком проведена відкрита лекція з дисципліни "Теоретична фізика" для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу ОПП «Середня освіта (Природничі науки)». Тема лекції: "Електродинаміка суцільних середовищ: квазілінійні струми".

 

 

 

 

На початку лекції, оголосивши студентам її тему і перелік питань, які заплановано розглянути, лектор обґрунтував розгляд теми необхідністю спрощення рівнянь електродинаміки в речовині для ефективного їх використання у дослідженнях квазістаціонарних, тобто повільнозмінних електричних струмів, що особливо важливо для електроніки і електротехніки. При розгляді першого питання були сформульовані фізичні умови квазістаціонарності струмів і виведено систему наближених рівнянь Максвела, зручних для практичного застосування. Друге питання лекції було присвячено вивченню скін-ефекту в металах; на основі строго розв'язку рівнянь Максвела, отриманих перед цим, лектор розкрив суть явища та в ході обговорення зі студентами розглянув можливі способи зниження негативного впливу скін-ефекту на передачу електроенергії. У наступних питаннях лекції було виведено рівняння для квазістаціонарного струму у замкнутому і у незамкнутому електричному колі та на основі їхніх математичних розв’язків досліджено особливості вимушених і вільних електричних коливань. Підводячи підсумки, лектор особливо підкреслив практичні наслідки результатів здійснених теоретичних досліджень для електротехніки і електроніки.

 

 

На занятті були присутні: завідувач кафедри фізики та ІТНПН професор Михайло Мартинюкпрофесор кафедри Сергій Терещук, доценти кафедри Марина Декарчук, Юлія Решітник, та Катерина Ільніцька, старший викладач Сергій Декарчук. Присутні відзначили високий науково-методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, зв'язок теорії і практики. Присутні дали схвальні відгуки.

Ви тут: Головна Новини та події ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА"