Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ВІДКРИТЕ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»

28 лютого 2024 року доцентом кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Катериною ІЛЬНІЦЬКОЮ було проведено лабораторне заняття для студентів другого курсу ОПП «Середня освіта (Математика. Інформатика)».

 

 

Заняття було побудовано на принципі міждисциплінарності - було використано поєднання дисциплін: загальна фізика, сучасна електроніка, математика.

На початку заняття був проведений інструктаж з техніки безпеки, а також вхідне фронтальне опитування здобувачів вищої освіти з використанням додатку Plickers для з'ясування рівня знань з досліджуваної проблеми, а також готовності до виконання лабораторної роботи.

Після пояснення теоретичних засад експериментальної частини викладачем було запропоновано сформулювати гіпотезу, яку необхідно підтвердити або спростувати в результаті виконання лабораторної роботи. Експеримент проводився із використанням апаратно-програмного комплексу Vernier, а для аналізу проведеного дослідження використовувався метод лінійно-регресивної статистики.

 

 

 

 

Поєднання таких інноваційних засобів, методів та технологій дозволяє не лише сформувати цифрову та технічну компетентності майбутніх учителів математики, а й сприяє всебічному розвитку майбутніх педагогів, їх самовдосконаленню, формує їх здатність застосовувати набуті знання в майбутній професійній діяльності.

Наприкінці заняття студенти мали можливість не лише зробити висновки про підтвердження власних гіпотез, а й висловити думки про можливість удосконалення експерименту, відзначивши його переваги і недоліки. 

На занятті були присутні: завідувач кафедри фізики та ІТНПН професор Михайло Мартинюк, професор кафедри Сергій Терещук, доценти кафедри Юрій Краснобокий, Марина Декарчук та Юлія Решітник, старший викладач Сергій Декарчук, викладач кафедри Олександр Підгорний. Присутні відзначили високий науково-методичний рівень проведеного заняття, його актуальність, інноваційність та відповідність сучасним вимогам до організації освітнього процесу.

 

Ви тут: Головна Новини та події ВІДКРИТЕ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ»