Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

100 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО МЕТОДИСТА З ФІЗИКИ ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА БУГАЙОВА

Олександр Іванович Бугайов народився 5 грудня 1923 року в селі Жданівка Хмельницького району на Вінничині. У 1941 році, напередодні війни, на «відмінно» закінчив середню школу. Війна порушила його життєві плани: після випускного вечора Олександр Іванович пішов на захист Батьківщини від фашистських загарбників, пройшовши фронтовими дорогами від Воронежа і Сталінграда до Будапешта і Праги. Нагороджений п’ятьма бойовими орденами та шістьма медалями. 

 

 

 Після війни О.І. Бугайов навчався  у Київському  педагогічному інституті, який з відзнакою закінчив у 1956 році. У 1963 році захистив кандидатську дисертацію з проблем взаємоз’язку навчання фізики і виробничого навчання. З 1966 по 1973 рік працював завідувачем кафедри методики фізики інституту. З 1973 по 2005 рік очолював сектор методики навчання фізики та керував лабораторією навчання математики і фізики в Інституті педагогіки АПН України. У 1984 році захистив докторську дисертацію “Тенденції розвитку навчання фізики в сучасній загальноосвітній школі”, згодом отримав вчене звання професора. Був Почесним членом Національної академії педагогічних наук України.

Професор Бугайов О.І. започаткував оригінальний курс методики  навчання фізики, брав участь у розробці системи методичної підготовки майбутніх учителів, розробці основного курсу, спецкурсів та спецсемінарів, готував і проводив навчальні телепередачі з фізики. Понад тридцять років Бугайов О.І. брав участь у розробці та вдосконаленні навчальних програм з фізики та астрономії, стандартів фізичної освіти. У 1992 році після відновлення незалежності вперше в Україні були розроблені і впроваджені навчальні програми з фізики і астрономії для 7-11 класів. У 1991-1994 роках та 2001-2003 роках ним розроблені концепції фізичної освіти у середній загальноосвітній школі, особливостями яких є покладання в основу навчання фізики ідей диференціації та гуманітаризації навчання фізики.

Створена Олександром Івановичем наукова школа з методики навчання фізики відома далеко за межами України, вона дала путівку у педагогічну науку багатьом дослідникам: 41 його учень став кандидатом педагогічних наук, 6 – докторами наук. Одним з докторів наук, чиїм науковим консультантом був О.І. Бугайов, є завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, професор Мартинюк Михайло Тадейович.

Під керівництвом О.І. Бугайова вперше в Україні були розроблені і впроваджені навчальна програма базового курсу фізики інтегрованого з астрономією та відповідні їй підручники, написані у співавторстві зі своїми учнями М.Т. Мартинюком та В.В. Смолянцем “Фізика. Астрономія – 7”, “Фізика. Астрономія – 8”, “Фізика. Астрономія – 9”. (1994-1998 роки). 

 

 

 

 

Багато років Бугайов О.І. був відповідальним редактором науково-методичних збірників «Методика викладання фізики» та «Методика викладання математики і фізики», збірників з досвіду навчання фізики. Олександр Іванович був членом редколегії і автором науково-методичного журналу «Фізика та астрономія в школі».

За успішну педагогічну діяльність Олександру Івановичу присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1991). Нагороджений медалями ветерана праці (1976), А.С.Макаренка (1982), Ушинського (2007), знаками “Відмінник народної освіти” УРСР (1971) та СРСР (1983), багатьма відзнаками Міністерства освіти України.

Ви тут: Головна Новини та події 100 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО МЕТОДИСТА З ФІЗИКИ ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА БУГАЙОВА