Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА. ІНФОРМАТИКА)» ЗІ СТУДЕНТАМИ І КУРСУ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "МАГІСТР"

7 вересня відбулась зустріч студентів 151 групи 1 курсу факультету фізики, математики та інформатики освітньо-професійної програми "Середня освіта (Фізика. Інформатика)", які навчаються на освітньому рівні магістр, з гарантом програми, кандидатом фізико-математичних наук, професором кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Дудиком Михайлом Володимировичем. В зустрічі також взяли участь декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Махомета Тетяна Миколаївна, заступник завідувача кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук, кандидат педагогічних наук, доцент Декарчук Марина Володимирівна і куратор 151 групи, доктор педагогічних наук, професор Терещук Сергій Іванович.  Незважаючи на складний час і роботу частини студентів в освітніх закладах, на зустріч, яка проводилась в он-лайн форматі, зібрались практично всі студенти групи.

На початку зустрічі зі вступним словом виступила декан факультету Т.М. Махомета, яка розповіла про особливості навчання на факультеті в умовах воєнного часу, повідомила про загальні правила і вимоги до студентів під час навчального процесу та побажала всім успішної роботи.

Гарант освітньої програми М.В. Дудик ознайомив студентів зі змістом програми та її особливостям, перспективами, які вона надає здобувачам вищої освіти в аспектах працевлаштування і подальшого навчання, повідомив про ресурсне забезпечення програми, звернув увагу на можливості національної та міжнародної мобільності студентів в рамках освітньої програми, підкреслив права студентів вносити власні пропозиції щодо покращення змісту програми.

Заступник завідувача кафедри М.В. Декарчук повідомила студентам першочергові справи, які студенти групи повинні виконати на початку семестру, зокрема, про вибір тем магістерських кваліфікаційних робіт, надання документів для переходу окремих студентів на навчання за індивідуальним графіком, познайомила з розміщенням електронного розкладу занять, силабусів навчальних дисциплін, обговорила зі студентами перелік дисциплін вільного вибору на навчальний рік.

Куратор групи С.І. Терещук розповів студентам про особливості дистанційного навчання в університеті за допомогою Інтернет-платформ Moodle і Google Meet, обговорив зі студентами окремі організаційні питання діяльності групи.

 

 

 

 

Ви тут: Головна Новини та події ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА. ІНФОРМАТИКА)» ЗІ СТУДЕНТАМИ І КУРСУ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "МАГІСТР"