Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

08 листопада 2022 року на кафедрі фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Середня освіта (Фізика) та Середня освіта (Природничі науки).

У відеоконференції взяли участь здобувачі освіти, їх наукові керівники та викладачі кафедри.

 

  

Усі магістранти показали високий рівень готовності до захисту: роботи оформленні за вимогами, завдання, поставлені перед здобувачами вищої освіти виконано. Доповіді студентів були ґрунтовними та містили основні результати. Викладачами кафедри надано пропозиції щодо удосконалення робіт та оформлення доповідей, теоретичної підготовки до захисту, яка демонструватиме не тільки знання теми, але і ступінь опанування науковим методами та засобами дослідження.

Усі кваліфікаційні роботи допущені до захисту. Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним проходження першого етапу захисту випускної кваліфікаційної роботи та бажаємо успіхів під час державної атестації!

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Новини та події ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ