Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ОЗНАЙОМЧА ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ І КУРСУ ОС «МАГІСТР»

04 жовтня 2022 року факультет фізики, математики та інформатики  запросив студентів першого курсу ОС «Магістр», як денної, так і заочної форм навчання, на зустріч. Зважаючи на виклики сьогодення і військовий стан в країні зустріч відбулась у дистанційному режимі.

Під час зустрічі декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета, привітавши студентів, ознайомила їх із структурою факультету та представила професорсько-викладацький склад. Декан поінформувала здобувачів освіти щодо особливостей організації освітнього процесу, графіка освітнього процесу для денної та заочної форм навчання, переліком дисциплін і формами підсумкового контролю, а також із розкладом занять. Крім того, декан повідомила студентів про вибіркові навчальні дисципліни, які пропонуються закладом вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для власного особистісного та професійного розвитку, потреб суспільства та держави, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей тощо. Тетяна Махомета зазначила, що обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, а обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти із університетських Каталогів проводиться на засадах прозорості та студентоцентризму. Декан продемонструвала сайт факультету, де розміщено «Положенням про порядок вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти УДПУ імені Павла Тичини», інструкція для здобувачів вищої освіти щодо порядку вільного вибору навчальних дисциплін та перелік дисциплін вільного вибору.

Заступник декана з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій старший викладач кафедри інформатики і ІКТ Сергій Паршуков ознайомив присутніх із роботою інформаційно-освітнього середовища Університету, з особливостями організація освітнього процесу в дистанційному режимі.

Також до студентів заочної форми навчання звернулася методист заочного відділення Алла Лоніна, яка акцентувала увагу на особливостях організації навчання на заочній формі.

Наприкінці заходу декан факультету відповіла на питання здобувачів освіти, побажала великих звершень і досягнень у навчанні. Загалом зустріч пройшла в невимушеній дружній атмосфері, співпраці та взаєморозумінні. Бажаємо нашим студентам мирного неба, міцного здоров’я та творчої реалізації в освітній діяльності!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Новини та події ОЗНАЙОМЧА ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ І КУРСУ ОС «МАГІСТР»