Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» ІЗ ПОРЯДКОМ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН

На факультеті фізики, математики та інформатики відбулась онлайн-зустріч зі студентами І курсу ОС «бакалавр» скороченого терміну навчання денної форми щодо ознайомлення здобувачів освіти з порядком вільного вибору дисциплін.

Декан факультету Тетяна Махомета ознайомила присутніх із «Положенням про порядок вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти УДПУ імені Павла Тичини», процедурою вибору навчальних дисциплін, зазначила основні етапи порядку вільного вибору освітніх компонент. Крім того, декан наголосила, що студенти обирають дисципліни, які будуть читатись у 2022-2023 навчальному році та ознайомила присутніх із офіційним сайтом факультету, на якому розміщено перелік дисциплін вільного вибору освітньо-професійних програм і силабуси.

Наприкінці зустрічі Тетяна Махомета наголосила про важливість дотримання термінів і порядку вільного вибору дисциплін, а також закликала здобувачів освіти відповідально поставитись до даної процедури, ознайомившись із силабусами дисциплін. Адже, вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здійснити поглиблену підготовку за спеціальностями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності здобувача та його особистим інтересам; дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.