Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ»

11 листопада 2021 року у дистанційному режимі відбувся круглий стіл під назвою «Реалізація інтегрованого курсу природничих дисциплін у практичній діяльності вчителя», організатором якого виступив Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

У засіданні міжуніверситетського круглого столу взяли участь викладачі та здобувачі вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету  та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Мета круглого столу – сформувати науковий світогляд, основи природничо-наукової культури і розкрити роль природничих наук в розвитку цивілізації; навчити не тільки оцінювати моральні, економічні та ціннісні аспекти природничих досліджень, а й умінню адаптуватися до динамічного сьогодення та майбутнього. Підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів для впровадження набутих знань у практичній діяльності.

Із доповідями на тематику круглого столу виступили представники факультету фізики, математики та інформатики: доктор пед. наук, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Ігор Ткаченко кандидат пед. наук, доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Оксана Гнатюк.

Ігор Ткаченко окреслив основні особливості підготовки магістрів ОПП Середня освіта (Природничі науки) і наголосив на необхідності модернізації змістового наповнення ОПП. Доповідач також відзначив, що з метою ефективного впровадження освітніх програм є потреба активніше залучати вчителів-практиків до подальшої співпраці.

 

 

 

 

Оксана Гнатюк зауважила важливість оволодіння інклюзивною компетентністю майбутніх вчителів ЗЗСО та ознайомила присутніх з методичними особливостями навчання природничих дисциплін в умовах інклюзивного освітнього середовища на засадах інтеграції. Доповідь викликала зацікавленість представників круглого столу, які, в свою чергу, відзначили надзвичайну актуальність заявленої теми.

 

 

Активну участь у роботі круглого столу взяли також викладачі кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук: Юрій Краснобокий, Юлія Решітник, Марина Декарчук, Катерина Ільніцька, Сергій Декарчук.

 

 

 

Проблеми, які були розглянуті під час роботи круглого столу«Реалізація інтегрованого курсу природничих дисциплін у практичній діяльності вчителя»,   згуртували навколо свого обговорення  науковців, методистів та здобувачів вищої освіти,  оскільки зумовлені змінами, що наразі відбуваються в системі й структурі загальної середньої освіти та необхідністю швидкого реагування на ці зміни.

Учасники міжуніверситетського круглого столу відзначили високий організаторський, науково-методичний рівень проведеного заходу, його актуальність та відповідність сучасним вимогам.

Ви тут: Головна Новини та події КРУГЛИЙ СТІЛ «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ»