Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

СЕМІНАР «СТУДЕНТСЬКИЙ ФАКТОР В МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ: ЗАСАДИ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ»

29 січня 2021 року кафедрою фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук в дистанційному режимі проведено семінар «Студентський фактор в модернізації освітніх програм: засади студентоцентризму».

 

 

У заході взяли участь студенти 1-4 курсів освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Фізика)», «Середня освіта (Фізика. Математика)», «Середня освіта (Фізика. Інформатика)» та «Середня освіта (Природничі науки)».

Під час виступу канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри Юлія Решітник розглянула ключові положення сучасної парадигми вищої освіти; зупинилась на визначенні студентоцентрованого навчання, його основних категорій, методології побудови та реалізації освітніх програм. Вона наголосила, що у межах студентоцентрованого підходу здобувачі вищої освіти є активними учасниками освітнього процесу та мають долучатися до процесу вдосконалення освітніх програм.

 

 

Канд. пед. наук, старший викладач кафедри Катерина Ільніцька зазначила, що завдяки можливості обирати навчальні дисципліни до 25% від усього обсягу навчального навантаження, здобувачі освіти визнаються автономними суб’єктами навчання, долучаються до формування освітнього процесу, та водночас є його відповідальними учасниками з позитивною мотивацією на засвоєння кваліфікаційних вимог.

 

 

Тематика семінару була актуальною та зацікавила усіх присутніх, що підтверджувалося конструктивною дискусією, значною кількістю запитань та жвавим обговоренням.

 

Ви тут: Головна Новини та події СЕМІНАР «СТУДЕНТСЬКИЙ ФАКТОР В МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ: ЗАСАДИ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ»