Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

Семінар для студентів «Академічна доброчесність в університеті»

22 січня 2021 року кафедрою фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук у режимі відеоконференції проведено семінар «Академічна доброчесність в університеті» для студентів 2-4 курсів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», що навчаються за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Фізика)», «Середня освіта (Фізика. Математика)», «Середня освіта (Фізика. Інформатика)» та «Середня освіта (Природничі науки)».

 

 

Здобувачі вищої освіти отримали розуміння, що таке академічна доброчесність і як дотримуватися основних її принципів.

Під час виступу канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри Юлія Решітник, в контексті розмови про академічну доброчесність, розглянула поняття плагіату, способи уникнення плагіату під час написання академічних текстів та ознайомила здобувачів освіти з найпопулярнішими стилями цитування. Вона зазначила, що грамотний і справедливий підхід до формування власних наукових здобутків під час написанням наукових тез, статей, курсових та магістерських робіт сформує доброчесну поведінку студентів - майбутніх фахівців, і як наслідок – успішної країни.

 

 

 

 

 

Про порушення академічної доброчесності та відповідальність за них відповідно до «Кодексу академічної доброчесності в УДПУ імені Павла Тичини» говорила канд. пед. наук, старший викладач Катерина Ільніцька. До них належать: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

 

 

 

 

Більш детально з «Кодексом академічної доброчесності в УДПУ імені Павла Тичини» можна ознайомитися на офіційному сайті університету (https://udpu.edu.ua).

Ви тут: Головна Новини та події Семінар для студентів «Академічна доброчесність в університеті»