Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ОПП КАФЕДРИ ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

21 грудня 2022 року в дистанційному режимі відбулася зустріч гарантів освітньо-професійних програм кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук за участю професорсько-викладацького складу кафедри та стейкхолдерів: здобувачів вищої освіти, випускників та роботодавців.

Серед запрошених гостей були присутні:

Засєкіна Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Подопригора Наталя Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Стецик Сергій Павлович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; Слободянюк Олена Анатоліївна – директор Кузьминогребельського ліцею Христинівської міської ради Черкаської області; Савош Валентин Олексійович – кандидат педагогічних наук, завідувач відділом фізико-математичних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, Орленко Ірина Миколаївна – завідувач обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Комунального закладу вищої освіти «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Оверчук Олег Миколайович – директор Іванівської гімназії Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області; Онищенко Світлана Аркадіївна – Директор Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської міської ради, випускники освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти: Денисюк Катерина, Кифорук Інна (Середня освіта (Фізика. Математика)); Максюта Дмитро (Середня освіта (Фізика. Інформатика)), Гребеніченко Дарія (Середня освіта (Природничі науки)) та здобувачі вищої освіти: Гром Іван, Білик Каріна, Скидан Інна.

 

 

 

Модератором семінару виступила доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук, кандидат фізико-математичних наук Юлія Решітник, яка підкреслила важливість щорічного перегляду, оновлення та модернізації освітніх програм.

Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якісної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки). Учасники засідання активно обговорювали проблеми щодо змісту освітньо-професійних програм «Середня освіта (Фізика)» і «Середня освіта (Природничі науки)» початкового, першого та другого рівнів вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Зокрема, розглянуто питання:

1. Змістові лінії шкільної природничої освіти в контексті нового Державного стандарту базової вищої освіти та особливості функціонально-орієнтованої складової професійної підготовки майбутнього вчителя.

2. Про впровадження нових вибіркових дисциплін в освітні програми підготовки майбутніх учителів у контексті інтегративного підходу.

3. Розробка освітньо-професійних програм в контексті Нової української школи.

4. Формування інклюзивної компетентності відповідно до профільного стандарту вчителя.

5. Астрономічна складова освітніх програм підготовки майбутніх вчителів природничих наук (ОР «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр»).

Напрацьовані пропозиції будуть використані для подальшого поліпшення ОПП, що дозволить врахувати запити здобувачів освіти у отриманні актуальних для сучасного ринку праці компетентностей.