Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

СПІВПРАЦЯ З ШКОЛАМИ МІСТА ТА РЕГІОНУ

Результатом реалізації міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів навчання» (MoPED) - №586098-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (Програма Еразмус+, КА-2) є ефективна співпраця вчителів міста та регіону з викладачами та адміністрацією факультету фізики, математики та інформатики.

Так, вчитель фізики Уманської гімназії №4 Уманської міської ради Черкаської області Ольга Шевчук мала змогу на базі центру новітніх технологій «USPU ECOSYSTEM» та лабораторій факультету провести цикл занять з фізики. Вчитель успішно використовувала засоби дистанційного навчання:  платформу Google Meet для роботи з усім класом одночасно та для об’єднання учнів у підгрупи для виконання самостійних і творчих завдань, онлайн-дошку Google Jamboard для формування практичних навичок, платформи інтерактивних завдань LearningApps, Kahoot, віртуальні лабораторії PhetColorado, Google Class для організації навчальної взаємодії з учнями.

Уроки проходили у дружній атмосфері, де кожен учень мав змогу проявити себе. Проведені заняття довели, що організація якісного навчання з використанням цифрових технологій, комунікація з учнями на відстані, мотивація їх до навчання, допомога батькам – це ті навички, якими тепер на додаток мають володіти наші вчителі.