Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

10 жовтня 2022 року відбулася настановча конференція з навчальної (педагогічної) практики для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу, ІІ курсу (термін навч.  2р.10м.) ОС «бакалавр» заочної форми навчання, які навчаються за освітньою програмою Середня освіта (Фізика. Математика).

Конференцію відкрила декан факультету Тетяна Махомета, яка привітала студентів та ознайомила із метою та завданнями практики, висловила сподівання на те, що студенти зуміють закріпити та застосувати на практиці набуті знання із педагогіки, психології та методики навчання фізики і математики.

Заступник декана з практичної підготовки студентів Дарія Возносименко представила керівників груп та методистів, надала усім почергово слово для привітання та ознайомлення з вимогами і звітною документацією, яку мають підготувати студенти по закінченню практики.

Також в ході конференції Надія Стеценко презентувала на платформі Moodle курс «Навчальна педагогічна практика». Присутні Лариса Ткачук, Світлана Діхтяренко, Оксана Гнатюк налаштували студентів на співпрацю та побажали отримання позитивного педагогічного досвіду на першому етапі практичної підготовки.

Бажаємо нашим студентам належним чином виконати програму практики, одержати задоволення від роботи з дітьми та набути належного рівня практичної підготовки!