Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ (ПРЕДМЕТНОЇ) ПРАКТИКИ

23 вересня 2022 року, відбувалася настановча конференція для здобувачів вищої освіти IV курсу освітнього ступеня «бакалавр» факультету фізики, математики та інформатики, які навчаються за освітніми програмами: Середня освіта (Фізика) та Середня освіта (Фізика. Інформатика).

Початком проходження навчальної (предметної) практики стала настановча конференція за допомогою платформи Google Meet, в ході якої відбулася зустріч здобувачів вищої освіти із деканом факультету Тетяною Махометою, заступником декана з практичної підготовки студентів Дарією Возносименко та керівником практики Юлією Решітник.

 

 

Конференцію відкрила декан факультету Тетяна Махомета, яка привітала студентів та ознайомила із метою та завданнями практики.

Керівник практики Юлія Решітник розкрила особливості та окреслили конкретні завдання даного виду практики, надала вимоги до оформлення звітної документації та оголосила критерії оцінювання.

Бажаємо студентам успіхів у творчому пошуку, придбанні нових практичних знань і реалізації себе як професіоналів!