Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Міжнародне стажування

Професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Дудик Михайло Володимирович протягом з 1 квітня по 15 червня 2022 року проходив у дистанційній формі міжнародне стажування на базі Каліфорнійського університету UCLA (Лос-Анджелес, США). Його тема мала назву "Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD)", а метою – вивчення вивчення науково-педагогічного досвіду підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії у провідних навчальних закладах США.

Програма міжнародного стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників була розроблена «Міжнародною фундацією науковців та освітян (IESF)» (Україна) та Каліфорнійським університетом UCLA (Лос-Анджелес, США). Вона передбачала вивчення наступних питань:

  • Ознайомлення з основами акмеологічного підходу у підготовці докторів філософських наук
  • Вивчення сучасних можливостей абстрактного мислення, аналізу та синтезу в підготовці докторів філософських наук
  • Ефективні методики управління часом (тайм-менеджмент) для докторантів філософських наук
  • Аналіз рівнів сформованості дослідницьких навичок у підготовці докторантів філософських наук
  • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в підготовці докторів філософських наук
  • Моделі прийняття рішень та вміння працювати в команді в підготовці докторантів філософських наук
  • Управління проектами в підготовці докторантів філософських наук
  • Концепція рівних можливостей та гендерних питань у підготовці докторантів філософських наук
  • Міжособистісне спілкування та пошук командної мотивації під час навчання докторантів філософських наук

Наслідком міжнародного стажування стало створення аплікаційної форми проєкту: "Статистичний аналіз результатів наукових досліджень в підготовці докторантів філософських наук з педагогічних спеціальностей". За результатами стажування Каліфорнійським університетом (UCLA) професору кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Дудику М. В. видано відповідний сертифікат.