Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)

 

Факультет фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини оголошує прийом абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки)!

Вже 5 років поспіль наш факультет готує фахівців-педагогів природничого профілю з використанням новітніх європейських та світових стандартів у сфері інтегрованої освіти, а навчання за даною освітньо-професійною програмою дає цілісне наукове бачення світу, розвиває допитливість і вміння застосовувати наукові знання в повсякденному житті й об’єднує фізику, хімію, біологію та природознавство в єдину систему. Саме це дозволяє випускникам спеціальності викладати інтегровані курси у школах, а фахівці отримують необхідні знання для виконання функціональних обов’язків учителів-предметників: учителя фізики, учителя хімії, учителя біології та учителя інтегрованого навчального предмету «Природничі науки», класних керівників у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та закладах фахової передвищої освіти, організаторів гуртків природничого спрямування в закладах додаткової освіти, які стають надзвичайно актуальними на сьогоднішній день.

Безперечними перевагами навчання за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) є такі:

  • більші можливості працевлаштування;
  • міждисциплінарна підготовка фахівців;
  • можливість отримання подвійного диплому та подальшого навчання на різних освітніх програмах;
  • поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання;
  • потужна матеріально-технічна база аудиторій та науково-дослідних лабораторій;
  • ґрунтовна практична підготовка;
  • дружня атмосфера та захоплююче студентське дозвілля.

Тож, якщо ви - креативна особистість, схильна до вивчення природничих дисциплін, критичного мислення та інновацій, запрошуємо стати частиною нашої дружньої фізматівської родини!