Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION — ПРОСТИЙ, ГНУЧКИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСВІТИ

Освітня платформа Google Workspace for Education надає зручні інструменти для освітнього процесу. Серед них — Classroom, Meet, Drive, Documents, Jamboard  та інші. 21 вересня Терещук Сергій, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук, провів відкриту лекцію «Будова атомів і молекул. Дослід Резерфорда» (дисципліна «Загальна фізика (Будова атома та ядерна фізика)) для здобувачів вищої освіти третього курсу, що навчаються за освітньою програмою «Середня освіта. Фізика (Інформатика)».

Лекція була проведена за допомогою інструментів Google Workspace for Education та сучасних цифрових засобів навчання, отриманих нашим факультетом в рамках міжнародного проєкту MoPED. Заняття відбувалося у  змішаному режимі. Студенти опрацьовували лекційний матеріал в аудиторії з використанням smart-дошки та смартфонів, під'єднаних до Google Classroom. Одночасно лекція транслювалася через Google Meet для тих студентів (викладачів кафедри), які брали участь дистанційно. Замість дошки та крейди лектор використовував графічний планшет для відображення математичних формул та рівнянь на Google Jamboard.

Досвід проведення лекційних та лабораторно-практичних занять у змішаному режимі особливо цінний тим, що дозволяє оптимізувати освітній процес в умовах сучасних викликів, що постають перед освітянами внаслідок пандемії COVID-19. Водночас, сучасні технології навчання та освітні тренди — мобільне навчання, змішане навчання, дистанційне, STEM-освіта — задають сьогодні загальний вектор розвитку системи вищої освіти в Україні. Серед інструментів, які дозволяють набувати такий цінний досвід, -  Google Workspace for Education.

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Новини та події GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION — ПРОСТИЙ, ГНУЧКИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСВІТИ