Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ГАРАНТОМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (КОРОТКОГО ЦИКЛУ) ВИЩОЇ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)»

07 вересня 2021 року в змішаному форматі відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти «Середня освіта (Природничі науки)» із здобувачами вищої освіти 1 курсу.

Гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Оксана Гнатюк ознайомила присутніх з метою освітньо-професійної програми, її орієнтацією, особливостями та основним фокусом; охарактеризувала загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання, сферу працевлаштування; відмітила важливість думки здобувачів вищої освіти, їхніх пропозицій щодо покращення ОПП.

Під час виступу, Оксана Володимирівна розповіла також про роль сайтів кафедри, факультету та університету в ознайомленні студентів із особливостями навчання в закладі вищої освіти. Зокрема зазначила, що в рубриці «Навчання» репрезентовано освітні програми, в т. ч. силабуси та робочі програми дисциплін, які викладаються на ОПП та наголосила на можливості вибору окремих курсів у контексті спеціальності.

Після виступу гаранта зі студентами було проведено обговорення змісту освітньої програми. Викладачі, що забезпечують читання дисциплін ОПП відповіли на запитання студентів щодо призначення окремих дисциплін та практик у навчанні.

 

 

 

Ви тут: Головна Новини та події ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ГАРАНТОМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (КОРОТКОГО ЦИКЛУ) ВИЩОЇ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)»