Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

СЕМІНАР НА ТЕМУ «ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ»

31 березня 2021 року на факультеті фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою інформування здобувачів вищої освіти щодо порядку вибору дисциплін із переліку вибіркових відбувся семінар на тему «Вільний вибір навчальних дисциплін – шлях до формування власної освітньої траєкторії» для студентів початкового рівня (короткий цикл), першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП: «Середня освіта (Природничі науки)» та студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП: «Середня освіта (Фізика. Інформатика)».

 

Семінар був організований та проведений відповідальною за організацію процедури вибору дисциплін на кафедрі фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Ільніцькою К.С.

В межах роботи семінару здобувачі вищої освіти ознайомились із:

- «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»;

- переліком запропонованих для вільного вибору дисциплін відповідно до освітньо-професійних програм та силабусами цих дисциплін;

- порядком вибору студентами навчальних дисциплін.

- зразком заяви та термінами подання їх на відповідні кафедри.

Присутні на семінарі здобувачі вищої освіти, отримали чіткі рекомендації щодо реалізації свого права на вибір навчальних дисциплін під час дистанційного навчання.

 

 

 

Ви тут: Головна Новини та події СЕМІНАР НА ТЕМУ «ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ»