Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

ВІДБУЛАСЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ І ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ"

23 березня 2021 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася лекція у онлайн форматі. В лекції взяли участь близько 100 осіб. Серед них - здобувачі трьох закладів вищої освіти: Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, які навчаються за спеціальностями 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія) та представники професорсько-викладацького складу вищезазначених університетів.

 

 

Лектор  Михайло Мартинюк – професор, д. п. н., дійсний член (академік) НАПН України, завідувач, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Асистував лектору викладач-стажист, аспірант кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Олександр Підгорний.

 

 

Мета даної лекції - сприяти формуванню здатності і готовності майбутніх учителів природничих наук до реалізації завдань шкільної природничої освіти в контексті вимог Концепції Нової Української Школи і ознайомити здобувачів вищої освіти з досвідом підготовки вчителів природничих наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Специфічним завданням лекції є узагальнення і систематизація досвіду побудови методичних систем підготовки учителів природничих наук на основі інтегрованого (галузевого) і диференційованого (предметного) підходів.

 

 

На початку заняття Михайло Мартинюк оголосив тему та план лекції. В ході заняття було розкриті наступні питання:

  • Природнича освіта як один із напрямків реалізації Концепції Нової Української Школи. Підготовка учителів природничих наук як відображення тенденцій інтеграції, диференціації і соціалізації природничо-наукового знання та відповідь на виклики освітянської практики. Науково-методичний супровід, дидактичне забезпечення і матеріально-технічна база підготовки майбутнього вчителя природничих наук. Інформаційні та комунікаційні ресурси. Формування цілісної наукової картини світу у майбутніх учителів природничих наук.
  • Освітня програма підготовки фахівця як форма представлення освітньої/навчальної діяльності  здобувача освіти. Освітня програма підготовки і навчальний план підготовки фахівця зі спеціальності «014.15. Середня освіта. Природничі науки». Академічна освіта і професійна кваліфікація фахівця. Предметна область освітньої програми.
  • Наступність і перспективність у побудові методичних систем фахової підготовки майбутніх учителів природничих наук.
  • Змістові (теоретичні) і процесуальні (емпіричні) узагальнення як засіб інтеграції змісту та організації освітньої/навчальної діяльності здобувача освіти. Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти.

Лекцію супроводжував вдало підібраний мультимедійний презентаційний матеріал.

 

 

 

 

 

 

Наприкінці лекції Михайло Мартинюк підвів підсумки заняття та дав відповіді на запитання здобувачів вищої освіти та викладачів.

Ви тут: Головна Новини та події ВІДБУЛАСЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ І ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ"