Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми становлення інклюзивної освіти: теорія та практика»

24-25 листопада на базі факультету фізики, математики та інформатики було проведено Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми становлення інклюзивної освіти: теорія та практика» в режимі відеоконференції за допомогою платформи Google Meet.

 

 

Організаторами якого стали Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини (факультет фізики, математики та інформатики), КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Громадські організації: «Світ компетенцій» (м. Умань), «Одеська обласна організація медико-психологічно-педагогічної допомоги» «Здорове суспільство»» (м. Одеса) та «Особливі діти» (м.Одеса).

 

 

Участь у відеоконференції взяли науковці,  педагогічні працівники, фахівці та громадські організації,  які працюють над проблемами становлення інклюзивної освіти, з дев’яти областей   України (Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Одеської, Запоріжської, Кіровоградської, Донецької, Черкаської). Крім того, до семінару долучилися здобувачі вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

 

Тематика та напрями заходу зорієнтовані на можливість обговорення проблем роботи та підготовки фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах впровадження реформ інклюзивної освіти від раннього втручання, як початкового етапу впровадження інклюзії до проблем підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до роботи в умовах інклюзивної освіти.

З вітальним словом до учасників звернулася декан факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета. Вона зазначила, що проблеми, які будуть обговорюватися  під час даного семінару є на часі, а даний захід дасть можливість обговорити актуальні проблеми розвитку інклюзивної освіти, психолого-педагогічного супроводу і специфіку соціалізації особливих дітей, розглянути питання індивідуалізації освітнього процесу та важливості підготовки майбутніх учителів  до роботи в умовах інклюзивної освіти, зокрема природничо-математичних дисциплін. Декан наголосила, що важливим засобом забезпечення якості освітніх послуг у системі інклюзивної освіти має стати випереджальна модифікація змісту підготовки кадрів. Тому, у вересні 2020 року на базі факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини розпочато підготовку фахівців освітнього ступеня “молодший бакалавр” за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) (гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти - кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Гнатюк). У студентів, які навчаються за даною ОП, будуть сформовані компетентності асистентів вчителів природничих дисциплін в умовах інклюзивної освіти.  

 

 

Протягом двох робочих днів учасники семінару мали можливість долучитись до обговорення доповідей: Ірини Орленко, директора Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Одеська обласна академія неперервної освіти»  на теми «Філософія інклюзії», «Організація роботи команди супроводу в освітній установі. Досвід впровадження інклюзивної освіти в Одеській області» та «Роль асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі», «Важливість підготовки фахівців для роботи в закладах освіти (5-9 класи)»; Оксани Кривоногової, завідувача центру раннього втручання КНП «Дитяча міська поліклініка №6» (м. Одеса), кандидата психологічних наук, доцента  на теми «Послуга раннього втручання – перша сходинка інклюзії» та «Маршрут переходу з послуги раннього втручання до інклюзивного дошкільного середовища» (співдоповідач Ірина Орленко).

 

 

 

Крім того, голова ГО «Особливі діти» Ірина Шульга під час своєї доповіді «Виклики пандемії – досвід супроводу сімей в форматі онлайн» поділилася особистим досвідом роботи в карантинних умовах.

Доповідь Наталії Ярмоли,  кандидата педагогічних наук, завідувача відділу інклюзивного навчання ІСПІП ім. Миколи Ярмаченка на тему«Індивідуальна освітня траєкторія дитини з особливими освітніми потребами» викликала жваве обговорення, адже доповідач висвітлила важливі питання при складанні індивідуальної освітньої траєкторії дитини з ООП.

 

 

Підсумовуючи доповіді щодо важливості підготовки фахівців, що будуть працювати в умовах інклюзивної освіти, Оксана Гнатюк,кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, розкрила проблеми формування та реалізації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти.9

У зв'язку з карантинними заходами актуальною є організація освітнього процесу у дистанційному режиму. Тому  на часі було представлення Іриною Тягай, кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом кафедри вищої математики та методики навчання математики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, методики  використання сервісу LearningApps для роботи із студентами з особливими освітніми потребами.

 

 

Дякуємо учасникам за активну участь у роботі Всеукраїнського науково-методичного семінару «Проблеми становлення інклюзивної освіти: теорія та практика»! Бажаємо усім міцного здоров'я та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

Ви тут: Головна Новини та події Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми становлення інклюзивної освіти: теорія та практика»