Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

Бінарне заняття з методики навчання природничих наук

19 листопада 2020  в лабораторії «Інтеграції загальної природничої освіти» відбулося бінарне заняття (в режимі он-лайн з використанням платформи Google Meet ) з методики навчання природничих наук зі студентами 264 групи спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) другого магістерського рівня вищої освіти. Захід пройшов під керівництвом доктора педагогічних наук, професора кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих дисциплін Ткаченка І.А.  та викладача кафедри біології та методики викладання біології Небикової Т.А. (за сумісництвом вчителя біології Уманської ЗОШ № 9 І-ІІІ ступенів). Тема заняття передбачала освоєння технологій навчання природничих наук. Виклад лекційного матеріалу у вигляді презентації здійснювався одночасно за участю обох лекторів, що визначалося спільністю та близькістю предмету дослідження природничих наук. Особлива увага зверталася на міжпредметні зв’язки як засіб формування мотиваційної сфери під час вивчення природничих дисциплін в основній школі.

 

 

 

Міжпредметні зв’язки шкільних курсів хімії, біології, фізики, географії, природознавства за своєю суттю є відзеркаленням діалектичних взаємозв’язків, що постійно і об’єктивно діють у природі. Для більш детального засвоєння пропонованої тематики, магістрам було поставлено ряд запитань інтегрованого характеру: Який фізичний процес є причиною загибелі морських найпростіших у прісній водоймі? Поясніть чому. Яка особлива властивість води робить її унікальним середовищем існування для водних організмів?

Така форма проведення заняття дає можливість засвоювати лекційний матеріал на значно вищому науково-методичному рівні.

 

 

 

Ви тут: Головна Новини та події Бінарне заняття з методики навчання природничих наук