Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

ЗУСТРІЧ ГАРАНТІВ ОПП ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

22 грудня 2020 року в дистанційному режимі відбулася зустріч гарантів освітньо-професійних програм кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук за участю професорсько-викладацького складу кафедри та стейкхолдерів: успішних випускників спеціальностей 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки) та роботодавців.

 

 

 

На зустріч завітали:

– стейкхолдери-роботодавці: Шут Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики, академік Національної академії педагогічних наук України, академік АНВО України, Подопригора Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Савош Валентин Олексійович – кандидат педагогічних наук, завідувач відділом фізико-математичних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, Міщук Наталія Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, Оверчук Олег Миколайович – директор Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманського району, Черкаської області, Янчук Михайло Михайлович - директор Уманського НВК №17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Уманської міської ради Черкаської області, Мельник Оксана Іванівна – директор Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Уманської міської ради Черкаської області, Мовчан Ніна Іванівна – директор Дмитрушівського ліцею Дмитрушівської сільської ради Уманського району Черкаської області, Кузьменко Наталія Василівна – директор Городецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області, Онищенко Світлана Аркадіївна – директор Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради Черкаської області, Кравченко Людмила Петрівна – директор опорного закладу освіти «Христинівський ліцей» Христинівської райнної ради  Черкаської області,

– студентка 4 курсу ОП «Середня освіта (Фізика. Математика)» Денисюк Катерина, яка за рахунок академічної мобільностіпаралельно навчається на факультеті електротехніки та інформатики Будапештського університету технології та економіки,

– випускники освітньо-професійних програм «Середня освіта (Фізика)», «Середня освіта (Фізика. Математика)», «Середня освіта (Фізика. Інформатика)», «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня вищої освіти: Мартинюк Лілія (викладач фізики ДНЗ «Уманський професійний ліцей»), Криворучко Ірина (вчитель фізики Уманського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №10-медична гімназія»), Коцик Вікторія (вчитель фізики Антонюківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» Миколаївського району Одеської області), Ксендзенко Ольга (викладач фізики коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій), Чапюк Ірина (викладач фізики Володимир – Волинського вищого професійного училища), Дерман Дмитрій (старший викладач школи робототехніки та програмування для дітей «Robokode»), Кучманюк Іванна (вчитель фізики Бабанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської області), Гончарук Діана (вчитель фізики філії комунального опорного закладу освіти «Чорнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Окнянського району Одеської області», Воловик Ілля (вчитель фізики спеціалізованої щколи №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Подільського району м.Києва).

Модератором семінару виступив завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук, доктор педагогічних наук, професор Михайло Мартинюк, який акцентував увагу присутніх на важливості тісної співпраці між стейкхолдерами та кафедрою з метою підготовки компетентних фахівців, на яких очікує суспільство.

 

 

Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальностей 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки). Учасники засідання активно обговорювали проблемищодо змісту освітньо-професійних програм «Середня освіта (Фізика)» і «Середня освіта (Природничі науки)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Окрім того, виокремлено питання дидактичного забезпечення реалізації програм з дисциплін вільного вибору студента засобами особистісно-компетентнісного підходу та особливості проходження практик в умовах змішаного навчання.

 

 

 

Під час обговорення доктор фізико-математичних наук, професор Микола Шут відзначив, що серед основних завдань вищої освіти є забезпечення суспільства фундаментально підготовленими компетентними фахівцями, здатними творчо застосовувати на практиці найновіші досягнення сучасної науки і техніки, використовувати інноваційні технології, гнучко реагуючи на запити ринку праці та вніс пропозицію провести дослідження очікувань здобувачів вищої освіти щодо їх професійного та кар’єрного визначення і майбутнього працевлаштування.

 

 

Доктор педагогічних наук, професор Наталія Подопригора поділилася досвідом організації вільного вибору навчальних дисциплін студентами в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

 

 

З метою удосконалення змісту освітньо-професійних програм кафедри випускникам запропоновано пройти опитування, що містило такі запитання: «Чи задоволені Ви рівнем отриманої фахової підготовки за освітньо-професійною програмою?»; «Які компетенції знадобилися Вам у першу чергу?»; «Які компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни або ж конкретні змістові модулі) бажано б додати?»; «Результати навчання яких навчальних дисциплін освітньо-професійної програми Вам не знадобилися?»; «Чи достатній був фаховий рівень науково-педагогічних працівників, які викладали на освітній програмі, за якою Ви навчалися?»; «Чи раціонально було розподілено час на вивчення окремих компонентів освітньо-професійної програми?» тощо.

На завершення зустрічі учасникам засідання була проведена онлайн-екскурсія лабораторією інтеграції загальної природничої освіти, що була створена з метою розширення можливостей для експериментальної та дослідницької роботи в галузі викладання природничих наук.

 

 

 

 

 

Директори шкіл висловили підтримку гарантам та проектним групам освітньо-професійних програм кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук та задекларували готовність до подальшої співпраці. Також озвучилипро конкретні професійні та соціальні навички, яких вони потребують від випускників, вказали на сильні сторони освітніх програм та надали свої пропозиції йуточнення щодо їх оновлення.

Напрацьовані пропозиції будуть використані у процесі подальшого поліпшення ОПП, що дозволить врахувати запити здобувачів освіти у отриманні актуальних для сучасного ринку праці компетентностей.

Ви тут: Головна Новини та події ЗУСТРІЧ ГАРАНТІВ ОПП ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ