Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДР УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ І ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

3 грудня 2020 року відбулось спільне засідання кафедр Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки).

 

 

У засіданні взяли участь: кафедра фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук; кафедра біології та методики її навчання; кафедра хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та кафедра фізики та методики її навчання; кафедра хімії та методики її навчання; кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 

 

 

 

Засідання розпочало свою роботу із знайомства з адміністрацією факультетів і колективами кафедр. Кількість учасників засідання становила понад 40 осіб.

З вітальним словом до учасників спільного засідання звернулись декан  факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета та декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка доктор бiологiчних наук, професор Надія Дробик. Вони зазначили, що питання, що винесенні на спільне засідання є на часі. Їх актуальність зумовлена сучасними вимогами до вчителя і процесу його підготовки, які відображені в державних документах і законодавчих актах, реформування шкільної природничої освіти.

 

 

На спільному засіданні були розглянуті наступні питання:

  1. Добір і конструювання циклу дисциплін вільного вибору студента в контексті особистісно-компетентнісного підходу.
  2. Використання інтегративного підходу при конструюванні змісту навчальних дисциплін обов’язкового блоку.
  3. З досвіду проведення педагогічної практики за ОПП Середня освіта (Природничі науки)

Учасники засідання заслухали доповіді: доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри загальної біології та методики навчання природничих ТНПУ імені Володимира Гнатюка Алли Степанюк; кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук УДПУ імені Павла Тичини Марини Декарчук; кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук УДПУ імені Павла Тичини Оксани Гнатюк; кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ імені Володимира Гнатюка Галини Жирської.

В обговоренні питань, що були розглянуті на засіданні взяли участь:

  • доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України,  завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Михайло Мартинюк  акцентував увагу учасників зібрання із реалізацією особистісно-компетентнісного підходу на основі вибіркових освітніх компонент підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) освітнього ступеня «бакалавр» УДПУ імені Павла Тичини;
  • декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка доктор бiологiчних наук, професор Надія Дробик зауважила про актуальність і важливість питань що були розглянуті на спільному засіданні;
  • кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Сергій Мохун про втрати і переваги фундаментальної підготовки вчителя фізики, хімії, біології та інтегрованого кусу «Природничі науки»;
  • завідувач кафедри біології та методики її навчання кандидат біологічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Ігор  Красноштан зауважив про особливості інтегрованого підходу у викладанні біологічних дисциплін у процесі підготовки майбутнього вчителя спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки).

Проблеми, які були розглянуті на спільному засіданні кафедр згуртували навколо свого обговорення науково-педагогічних працівників двох провідних педагогічних закладів вищої освіти України оскільки зумовлені змінами в системі й структурі як загальної середньої так і вищої  освіти та необхідністю інтеграції національної освіти в європейський освітній простір.

Дякуємо учасникам за активну участь у роботі спільного засідання! Бажаємо усім міцного здоров'я та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

Ви тут: Головна Новини та події СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДР УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ І ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА