Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

АКРЕДИТАЦІЯ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

  З 2 по 4 березня в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на факультеті фізики, математики та інформатики працювала експертна група від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у складі: Шиян Н.І. – керівник експертної групи, Воровки В.П. та Головко Н.Ю. з акредитації освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки) другого (магістерського) рівня. Процедура акредитації проводилася відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/3385.

 

 

 

  Протягом трьох днів акредитаційною комісією були проведені заходи, що передбачали комплексну діагностику системи якості освітнього процесу на факультеті в межах освітньої програми Середня освіта (Природничі науки), метою якої є забезпечення інтегрованої технології підготовки висококваліфікованих учителів (магістрів) до реалізації у процесі викладання цілісної освітньої галузі «Природознавство».

  Зокрема, в межах експертизи було проведено ряд організаційних зустрічей з адміністрацією університету та факультету, гарантом ОП і науково-педагогічними працівниками, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування, роботодавцями, керівниками відділів та представниками структурних підрозділів університету.

  Комісія ретельно і детально вивчила у комплексі стан організації освітнього процесу, наукової діяльності викладачів та студентів, кадрового забезпечення, фінансування, роботи студентського самоврядування факультету та університету, відповідність матеріально-технічної бази сучасним вимогам, впровадження інноваційних методик та технологій, узгодженість форм і методів, що використовуються викладачами при організації освітнього процесу, з програмними результатами навчання тощо.

  Всі заплановані заходи були проведені у відповідності до Програми візиту.

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Новини та події АКРЕДИТАЦІЯ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ