Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

  Нова Українська школа потребує якісно нової підготовки майбутніх учителів загалом, та природничих наук, фізики, хімії, біології, зокрема. Спеціальність 014.15 Середня освіта. Природничі науки передбачає підготовку фахівців-педагогів природничого профілю з використанням новітніх європейських та світових стандартів у сфері інтегрованої освіти та має на меті дати їм цілісне наукове бачення світу, розвивати допитливість і вміння застосовувати наукові знання в повсякденному житті й об’єднує фізику, хімію, біологію, географію, астрономію та екологію.

 

 

  Це перша широка предметна спеціальність, яка поєднує в собі підготовку вчителів одразу з чотирьох природничих дисциплін, що дозволить їм викладати інтегровані курси у школах, де ці окремі дисципліни не є профільними. Фахівці цієї спеціальності отримують необхідні знання для виконання функціональних обов’язків учителів-предметників: учителя фізики, учителя хімії, учителя біології та учителя інтегрованого навчального предмету «Природничі науки», класних керівників у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та закладах фахової передвищої освіти, організаторів гуртків природничого спрямування в закладах додаткової освіти, які стають надзвичайно актуальними на сьогоднішній день.

  У процесі навчання студенти зможуть отримати теоретичну і практичну підготовку, оволодіти глибокими ґрунтовними знаннями для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі середньої освіти, природничих наук (фізики, хімії, біології), здатності до самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності.

 

  Після завершення навчання випускники мають право працювати:

  • вчителями природничих наук (природознавства, фізики, хімії, біології, географії);
  • фахівцями у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та закладах фахової передвищої освіти;
  • фахівцями у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
  • фахівцями еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
  • фахівцями у галузі садово-паркового господарства;
  • керівниками гуртків станцій юних техніків, туристів, натуралістів;
  • інженерами, лаборантами, співробітниками центральних заводських лабораторій;
  • фахівцями експертно-криміналістичних лабораторій;
  • фахівцями лабораторних центрів МОЗ України.

 

Запрошуємо активну талановиту учнівську молодь на навчання!

 

  Довідково. Інтегрований курс природничих наук (зазвичай він називається «science») викладають у школах різних країн. Фізику, хімію та біологію як один предмет читають у школах США. У Канаді аналогічний курс викладають у державних та приватних середніх навчальних закладах, а поглиблено вивчають у спеціалізованих. Британські школярі можуть учитися до 18 років, проте фізика, хімія та біологія необов’язкові з 16-річного віку. Природничі науки разом з технологіями об’єднано в один предмет у шкільних програмах Ізраїлю та Сінгапура, але водночас викладаються й окремі природничі дисципліни. У 2019 році інтегрований курс «Природничі науки» у десятих-одинадцятих класах в експериментальному порядку впроваджують майже 100 шкіл в Україні.

 

 

Ви тут: Головна Новини та події СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ