Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

РОЗКЛАД

проведення відкритих занять

викладачами кафедри фізики, астрономії та методики їх викладання

факультету фізики, математики та інформатики

у  2019-2020 н.р.

 

з/п

ПІБ викладача

Дата проведення

Час

Дисципліна

Аудиторія

Пара

Тема

1

Мартинюк Михайло Тадейович

15.11.2019

ауд.220

11.15, 3 пара

Дисципліна «Теоретичні і практичні основи шкільного курсу фізики».

ІІІ курс,

1,2 група

Лекційне заняття на тему:

«Зміст і структура навчального матеріалу з розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці» (9 клас)»

2

Дудик Михайло Володимирович

13.12.2019

ауд. 119

8.00, 1 пара

Дисципліна «Електродинаміка».

ІІІ курс,

31, 32 група

Лекційне заняття на тему: «Випромінювання електромагнітних хвиль в дипольному наближенні»

3

Терещук Сергій Іванович

28.09.2019

ауд. 220

11.15, 3 пара

Дисципліна «Практикум з розв’язування нестандартних фізичних задач».

ІІІ курс,

1,2 група

Практичне заняття на тему: «Відносність руху. Закон додавання швидкостей»

4

Ткаченко Ігор Анатолійович

07.03.2020

ауд. 214

9.35, 2 пара

Дисципліна Астрономія

Лабораторно-практичне заняття

ІІІ курс,

1,2 група

Розв’язування задач з розділу «Кінематика Сонячної системи»

5

Краснобокий Юрій Миколайович

07.04.2020

ауд. 116

8.00, 1 пара

Дисципліна

«Загальна фізика»

ІІІ курс,

4 група

Лекційне заняття на тему:

«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини»

6

Хитрук Валентин Іванович

22.03.2020

ауд. 220

12.50, 4 пара

Дисципліна

«Фізика конденсованого стану речовини»

V курс,

1, 2 група

Лекційне заняття на тему: «Будова кристалічних конденсованого стану речовини»

7

Декарчук Марина Вадимівна

14.06.2020

ауд. 220

11.15, 3 пара

Дисципліна

«Методика навчання фізики»

ІІІ курс,

34 група

Лекційне заняття на тему: «Зміст і структура розділу «Робота. Енергія. Потужність»»

8

Гнатюк Оксана Володимирівна

03.04.2020

ауд. 113

9.35, 2 пара

Дисципліна

«Методика навчання фізики»

ІІІ курс,

1, 2 група

Лекційне заняття на тему:

«Методика вивчення розділу «Рух і взаємодія» в курсі 8 класу»

9

Ільніцька Катерина Сергіївна

11.10.2019,

ауд. 115

9.35, 2 пара

Дисципліна «Загальна фізика»

ІІ курс

2, 2і, 2а група

Лабораторне заняття з курсу «Загальна фізики»

10

Декарчук Сергій Олександрович

27.03.2020,

ауд. 214

8.00, 1 пара

Дисципліна «Математичні методи фізики»

 II курс

21і, 21 група

Практичне заняття на тему:

«Класифікація диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку»

 

 

 

 

  

Ви тут: Головна Навчання Графіки роботи кафедри Графік відкритих занать викладачів