Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

РОЗКЛАД

проведення відкритих занять

викладачами кафедри фізики та інтегративних технологій навчання

природничих наук 

у  2019-2020 н.р.

 

з/п

ПІБ викладача

Дата проведення

Час

Дисципліна

Аудиторія

Пара

Тема

1

Мартинюк Михайло Тадейович

15.11.2019

ауд.220

11.15, 3 пара

Дисципліна «Теоретичні і практичні основи шкільного курсу фізики».

ІІІ курс,

1,2 група

Лекційне заняття на тему:

«Зміст і структура навчального матеріалу з розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці» (9 клас)»

2

Дудик Михайло Володимирович

13.12.2019

ауд. 119

8.00, 1 пара

Дисципліна «Електродинаміка».

ІІІ курс,

31, 32 група

Лекційне заняття на тему: «Випромінювання електромагнітних хвиль в дипольному наближенні»

3

Терещук Сергій Іванович

28.09.2019

ауд. 220

11.15, 3 пара

Дисципліна «Практикум з розв’язування нестандартних фізичних задач».

ІІІ курс,

1,2 група

Практичне заняття на тему: «Відносність руху. Закон додавання швидкостей»

4

Ткаченко Ігор Анатолійович

07.03.2020

ауд. 214

9.35, 2 пара

Дисципліна Астрономія

Лабораторно-практичне заняття

ІІІ курс,

1,2 група

Розв’язування задач з розділу «Кінематика Сонячної системи»

5

Краснобокий Юрій Миколайович

07.04.2020

ауд. 116

8.00, 1 пара

Дисципліна

«Загальна фізика»

ІІІ курс,

4 група

Лекційне заняття на тему:

«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини»

6

Хитрук Валентин Іванович

22.03.2020

ауд. 220

12.50, 4 пара

Дисципліна

«Фізика конденсованого стану речовини»

V курс,

1, 2 група

Лекційне заняття на тему: «Будова кристалічних конденсованого стану речовини»

7

Декарчук Марина Вадимівна

14.06.2020

ауд. 220

11.15, 3 пара

Дисципліна

«Методика навчання фізики»

ІІІ курс,

34 група

Лекційне заняття на тему: «Зміст і структура розділу «Робота. Енергія. Потужність»»

8

Гнатюк Оксана Володимирівна

03.04.2020

ауд. 113

9.35, 2 пара

Дисципліна

«Методика навчання фізики»

ІІІ курс,

1, 2 група

Лекційне заняття на тему:

«Методика вивчення розділу «Рух і взаємодія» в курсі 8 класу»

9

Ільніцька Катерина Сергіївна

11.10.2019,

ауд. 115

9.35, 2 пара

Дисципліна «Загальна фізика»

ІІ курс

2, 2і, 2а група

Лабораторне заняття з курсу «Загальна фізики»

10

Декарчук Сергій Олександрович

27.03.2020,

ауд. 214

8.00, 1 пара

Дисципліна «Математичні методи фізики»

 II курс

21і, 21 група

Практичне заняття на тему:

«Класифікація диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку»

 

 

 

 

  

Ви тут: Головна Навчання Графіки роботи кафедри Графік відкритих занать викладачів